Naar wat er vervolgens gebeurde met het gezin in Hardenberg, kunnen we alleen maar raden, de boeken vertellen het niet.

Na enig speurwerk heb ik wel een vervolg kunnen vinden voor Hermpjen Schutte, daarover meer in het vervolg.
Het verhaal van onze tak Meijerink begint met enige mate van zekerheid bij Hendrik Hendriks. In het doopboek Heemse vinden we:
Hendriks, Hendrik |10-02-1726 | Heuver, Hendrik Hendriks | Hendriks, Eghbertijn |

Hendrik zijn moeder is Egbertje Hendriks:
Hendriks, Eghbertijn |26-11-1702 | Egberts, Hendrik | Derksen, Elsien |

Van Hendrik zijn vader heb ik als geboortedatum, 2 juli 1697 in Diffelen.
van Gogh, Hendrick Hendrickszn.|04-07-1697|van Gogh, Hendrik Berents |

Hendrik Hendriks trouwt op 8 april 1725 met Egbertje Hendrix: Trouwboek Heemse
08-04-1725 Hendrik Hendrix j.m. en Egbertje Hendrix j.d. beijde tot Diffelen. Deze sijn Hier getrouwt.

Het geluk houdt niet lang stand, al op 1 juli 1725 komt hij te overlijden, wat er de oorzaak van was? het blijft verborgen in de nevelen van de geschiedenis.

Egbertje is dan zwanger, haar kind wordt februari 1726 geboren en 10 februari gedoopt in Heemse:
Hendriks, Hendrik |10-02-1726|Heuver, Hendrik Hendriks | Hendriks, Eghbertijn |

Egbertje trouwt het jaar daarop met Albert Hendriks. Trouwboek Heemse:
12-01-1727 Albert Hendriks Wolbink j.m. van Aane en Egbertje Hendrix wed. van wijlen Hendrik Hendr. op 't Heuver tot Diffelen. Dese sijn hier getrouwt.

Voor zover ik na kan gaan zijn ze in de jaren die volgen verhuisd naar 't Meijerink te Ane en hebben toen de naam Meijerink (soms ook als Meijrink of Meyrink gespeld) aangenomen.
Het was heel gebruikelijk om de naam van de boerderij als familienaam te gebruiken. Het betekent wel dat twee families met dezelfde achternaam geen familie hoeven te zijn, maar soms alleen de woonstek gemeenschappelijk delen.

Egbertje en Albert hebben samen 4 kinderen gekregen, van 2 heb ik de doopgegevens kunnen achterhalen:
Hekman, Hendrik Albert |31-10-1728 |Wolbink, Albert Hendriks |Hendriks, Eghbertijn
Alberts, Gerrit |30-09-1731|Wolbink, Albert Hendriks |Hendriks, Eghbertijn
Van de dochters Gesien en Elsien heb ik uit andere bronnen de namen gevonden.
 
 
 
Hendrik trouwde, 27 jaar oud, op 11-02-1753 in Hardenberg met Fenne Margaretha (Margriete) Smit(h)s, 21 jaar oud.

Fenne is geboren in 1732 en gedoopt op 02-04-1732 in Hardenberg.

Hendrik is waarschijnlijk in 1775 overleden, andere bronnen noemen 1772.
(Fenne hertrouwde op 03-11-1776 in Hardenberg met Jan Ophof.)

Hendrik en Fenna hadden samen 6 kinderen, waarvan er 3 waarschijnlijk jong gestorven zijn.
Fenna is overleden op 01-01-1805 in Meene, 77 jaar oud.
Egbert Hendriks Meijerink, het 4e kind, is onze voorvader, die lijn zullen we even volgen. Egbert trouwt op 2 januari 1791 met Janna van der Veen.
Trouwboek 1790: den 4 decemb. Egbert Meijerink, j.m. uit den Hardenb. met Janna van der Veen, j.d. gewoont hebbende te Amsterdam en nu in den Hardenberg [hier getrouwd den 2 jan. 1791]

(Een vraag waar ik geen antwoord op heb gevonden, hoe kwam Janna in Amsterdam terecht?)
Het paar gaat in Hardenberg wonen en hij wordt klompenmaker en dekker (dat zal rietdekker zijn) en ze krijgen 6 kinderen.

Janna sterft als ze 43 jaar is, het jongste kind is dan pas ruim één jaar.
Egbert trouwt vrij snel daarna met Hermpjen (Hermina) Schutte, zij is geboren september 1777
Zij is de dochter van Lubbert Berends (later Schutte) en Ebbe (Egbertje) Derksen wonende op de Venebrugge Hardenberg.

Als Hermpjen zwanger is van hun eerste kind, komt Egbert te overlijden, pas 46 jaar oud, het jongste kind van Janna is dan nog maar 3,5 jaar oud.
Gemeente: Hardenberg Aktenummer: 15 Aangiftedatum: 00-00-1813 (ov. 21-03) Overledene Egbert Meijerink oud 45 jaar

De oudste, Hendrik, is dan 20 en ik ga er van uit dat hij het gezin (mede) onder zijn hoede heeft genomen.

Op 26 mei 1813 wordt het kind van Egbert en Hermpjen geboren, maar sterft na 2 dagen:
Gemeente: Hardenberg Aktenummer: 28 Aangiftedatum: 00-00-1813 (ov. 28-05) Overledene Egbertus Meijerink oud 2 dagen
Uit de akten en formele stukken is niet op te maken hoe ze elkaar hebben leren kennen. Hermpje (in de stukken ook onder de naam Hermina Schutte) was van Hardenbergh naar Hattem vertrokken en trouwt in Zwolle met een bakker die afkomstig is uit Enter - Rijssen en (mijn interpretatie) komt van het ene drukke gezin in een nog veel drukker gezin.

Hermannes en Hermina krijgen twee kinderen, een tweeling.

Egbert Albertus en Derkje, vernoemd naar de overleden partners?

In de akte wordt Hermpje ook als Willemina aangeduid.

Het was nogal een uitzoekerij, maar uiteindelijk heb ik een akte gevonden waarmee bevestigd werd dat het wel om dezelfde persoon gaat.Hermpje Schutte trouwt op 10 juli 1812 met de weduwnaar Egbert Meijerink.
Bij de bijlagen van hun huwelijk treffen we een verklaring aan van drie getuigen die bevestigen dat zij de ouders van Egbert Meijerink zeer wel gekend hebben en weten wanneer die overleden zijn en dat ze kunnen verklaren dat de grootouders van Egbert zowel van vaders al van moeders zijde eveneens zijn overleden.

De taal van het stuk is boeiend, ik heb de tekst uitgewerkt en plaats die op deze site.

Uit de bekendmaking van het voorgenomen huwelijk in de gemeente Kampen valt op te maken dat Hermpje Schutte meerderjarige dochter van Lubbert Berends, nu Schutte, en van Ebbe Berends wonende aan de Venebrugge onder hardenbergh 'thans mede aldaar woonachtig is doch onlangs nog woonachtig te Kampen was.'

Ook is er formeel stuk 'Akte van Eerbied' aan de ouders van Hermpje waarbij zij in het bijzijn van drie getuigen toestemming vraagt voor haar voorgenomen huwelijk en dat ook verkrijgt. Ook die tekst is de moeite van het bestuderen waard. Als gezegd, ze trouwen 10 juli.
De notaris had er kennelijk moeite mee om Hattem te plaatsen, gezien de correctie in de akte, waarbij Gelderland is ingevoegd. Ook aandoenlijk de handtekeningen van pa L Schutte en ma E Derksen.

Hermannes de Wilde en Derkien Kleijbrink hadden zeven kinderen. Het was een hele puzzel om alle gegevens boven tafel te krijgen; in de stamboom op http://www.myheritage.nl/site-125256811/ramaker-schansen heb ik een en ander uitgewerkt.

Derkjen is 45 als ze sterft en haar man blijft achter met 7 kinderen in de leeftijd van amper één tot 13 jaar.
Hermannes is op 4 januari 1826 overleden.

Hoe het verder met Hermina en haar gezin is gegaan blijft onduidelijk.

Hermina is op 12 oktober 1857 overleden, 80 jaar oud. Een mensenleven waarin zich heel veel heeft afgespeeld. Helaas zullen we nooit de 'geheimen' ervan kunnen ontraadselen, hooguit onze fantasie een beetje de vrije loop laten. Dan ontstaat er toch een verhaal, geen gemakkelijk leven, maar ... ??

Familie Meijerink Meijerink Copyright © 2013 by Freek Ramaker  All Rights reserved Hendrik Hendriks Egbert Hendriks Hermpje Schutte
Op 21 maart 1813 sterft haar man Egbert, pas 45 jaar oud terwijl ze zwanger is van haar eerste kind. Op 26 mei 1813 wordt hun kind Egbertus geboren; na 2 dagen later sterft hij en blijft ze achter met een jong gezin van 6 kinderen.

Wat er is gebeurd is niet duidelijk, maar ze verdwijnt tijdelijk uit beeld.

Ik ga er gemakshalve van uit dat Hendrik, de oudste van Egbert en Janna, de taken van pa op zich heeft genomen, bewijs daarvoor heb ik niet gevonden.

In 1815 duikt Hermpje weer op in Hattem.
In een akte van 'ouderlijk Consent en Toestemming' vraagt en krijgt zij toestemming 'tot haar voorgenomen Huwelijk met Hermannes de Wilde Weduwnaar van wijlen Derkien Kleijbrink, Bakker woonende in de Diezerstraat in de Stad Zwolle'.
Meijerink