Ramaker Copyright © 2013 -2018 by Freek Ramaker  All Rights reserved
Ramaker Ramaker
De oudste door mij gevonden verwijzing naar de oorsprong van onze achternaam Ramaker, was in de doopakte van Gerrit Hendriks Ramaker in 1687


daar staat: (den) 16 januarij Gerreit, soone van Hendrik Geerdtsen Raademaeker int Holthemerbroeck
Datering: [1687] (den) 16 januarij
dtbboek: Doopboek 1680-1691
Pagina: 90 Bron: DTB kerspel Gramsbergen


en in 1689: Gerreit, soon van de Raademaker int Holthemerbroeck
Datering: [1689] (den 21 april)
dtbboek: Doopboek 1680-1691
Pagina: 94 Bron: DTB kerspel Gramsbergen
Hendrik, zoon van Geert, timmerman van beroep, later Raademaker, het rad van de wagen is het wiel, maker van wagenwielen, daar houden wij het maar op.
Hendrik is getrouwd met  Fennigje Jansen van de Bane (Balderhaar)
zij wordt lidmaat van de kerk:
op Paesschen A(nn)o 1683 Fennetien Jansen van de Baene, huisvrouw van Hendrickk Gerreits int Holthemerbroeck.
Het oudste kind Gerrit (1687) is jong gestorven het 3e kind weer Gerrit, dat is onze voorvader.

Gerreit, soon van de Raademaker int Holthemerbroeck
Datering: [1689] (den 21 april) dtbboek: Doopboek 1680-1691
Pagina: 94 Bron: DTB kerspel Gramsbergen

Trouwboek Hardenberg 20-10-1720
Gerrid Henderix van Holtheim in 't gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.

Huwelijken van inwoners van Hardenberg en Gramsbergen te Uelsen:
20-10-1720 Gerrid Henderix van Holtheim in 't gerigte Hardenberg, en Zwenne Jans van de Balderhaer.
Volgens doopboek Gramsbergen is het oudste kind gedoopt als Gerrijt Gerrits. Dit lijkt onlogisch, aangezien vernoeming oudste zoon meestal was: eerst opa van vaderzijde, tenzij vader van moeder reeds overleden is dan krijgt zijn naam de voorkeur, in dit geval Jan.
2e en 3e Fennigje naar moeder moederszijde.

Pas bij 4e kind de naam Hendrik (1726) naar vader vaderzijde.
Ook andere onderzoekers hebben Jan en Hendrik als broers aangemerkt. (http://coevern.nl/stambomen/ramaker.html)

Een doopbewijs op naam Jan is niet te vinden.

Gerrit Gerrits wordt als broer gemeld bij de volkstelling 1748 op Ramakers (geb 19-02-1730)
 
Dan overlijdt Hillichje en trouwt Hendrik met Jennigje (Janna) Jansen:
25-06-1769 Hendrik Gerrits, wed(uw)naar van Hille Gerrits uit Holtheme, met Jennigjen Jansen, j.d. van 't Anerveen, gewoond hebbende op den Oldenhoff onder deeze plaats, nadat zij hier ook hunne drie huwelijksvoorstellingen hadden gehad, zijn ten Hardenberg getrouwt.

Er worden nog vijf kinderen geboren in Holtheme (Holthemerbroek).

We weten niet waar ze gewoond hebben.

Bij de Volkstelling 1748 woont Jan op Ramakers in Hotheme
Volkstelling 1748, Holtheme: de huijsen: Ramaker; de man: Jan; de vrouw: Jennegien; en sijn broeder Gerrit.
Hendrik was toen al uit huis en werkte in Heemserveen en trouwde daar met Hillichje Gerrits.

Trouwboek Heemse: 15 mei 1751 Hendrik Gerrits j.m. uit HoltHemer Broek en Hillichje Gerrits wed. van Derk Jansen op t Heemser veen dese sijn den 6 junij hier getrouwt
We pakken de draad weer op bij het tweede huwelijk van Hendrik Gerrits Ramaker met Janne (Jennigjen) Jansen

Doopboek Gramsbergen: 10 dito (maart) Janne, dogter van Jan Peters en Stijne Harms eheluiden op het Anerveen
Datering: [1748] 10 dito dtbboek: Doopboek 1735-1752
Janne Jansen wordt later Jennigjen Gieljan genoemd.
Niet duidelijk waar deze achternaam Gieljan vandaan komt en wanneer deze voor het eerst is gebruikt.

O.a. op de overlijdensakte van zoon Jan: Overledene: Jan Ramaker Geslacht: Man Geboorteplaats: Holtheme (Gramsbergen) Leeftijd: 80 Relatie: Lubberta Dijkman Vader: Hendrik Ramaker Moeder: Jennigjen Gieljans
Gebeurtenis: Overlijden Datum: donderdag 7 april 1853 Gebeurtenisplaats: Holtheme (Gramsbergen)

en Overledene: Herm Ramaker Geslacht: Man Geboorteplaats: niet vermeld Leeftijd: 61 Beroep: Landbouwer
Relatie: Aaltjen Wuppen Vader: Hendrik Ramaker Moeder: Jennegien Gieljan
Gebeurtenis: Overlijden Datum: vrijdag 12 augustus 1831 Gebeurtenisplaats: Holtheemerbroek (Gramsbergen)

Ik ga er van uit dat de naam Gieljan van haar schoonzoon overgenomen is, omdat ze daar bij in huis woonde.
Lubberta (Albarta) Dijkman (Gieljans) haar vader was Evert Gieljans later Dijkman naar de naam van zijn vrouw Janna Geertsen (Geers) Diekmans.

De ouders van Evert waren Peter van Almelo (later Gieljan) en Jannigjen (ook Fennigjen) Jansen.

Volkstelling 1748 Anerveen Giliam Gese
en sone Harmen met vrouw Jennegien kind > 10jaar Jennegien kind < 10 jaar Fennegien
Volkstelling 1748 Anerveen Peters
Jan met vrouw Stijne kind > 10jaar Peter, Harmen en Fennegien kind < 10 jaar Jan, Hendrickien en Jennegien
en broeder Harmen

Peter Jansen trouwt met zijn buurmeisje Jannigjen in 1755:
huwelijk 13 april 1755 Pieter Jansen j.m. en Jennegje Jansen wed. beide van het Anerveen
Hendrik trouwt in april 1802 met Zwaantje(n) Lutterman (Lotter).

Zwaantje is geboren in Heesterkante Emlenkamp en gedoopt 28 mei 1773 in Emlichheim,
Zij doet belijdenis Den 2. April 1792 voor Paaschen, heev Pastor Frantzen tot Ledematen aangenomen: Zwaantjen Lutter. woond bij Scholte Gosen a d Heestk.

Hendrik is dan meier van Ekenhorst.
Ze krijgen 4 kinderen, allen geboren en gedoopt in Heesterkante Emlenkamp (Duitsland)

Hendrik is jong gestorven:
Overlijdens Emlichheim: 1810 26 December Hindrik Rademaker 35 Jahre Laar 132
Nachbarn Ackermann Derk Ekenhorst (37) und Evert Ekenhorst (23) Ehefrau Zwaane Lotter

Zwaantje blijft achter met 4 jonge kinderen, de oudste pas 7 en de jongste net geboren.
Onze voorvader Jan Harm Ramaker is geboren in Heesterkante
Zoon van Hendrik Ramaker aan de Heesterkante, Ekenkaster Meijer getauft: 17 OCT 1807, getauft in Laar

Dat verhaal gaat verder in Hardenberg uitgewerkt in een volgend deel Ramaker1
 
 
Onze lijn gaat verder met Hendrik Ramaker, 1774 den 15 mei, Hendrik zoon van Hendrik Gerrits Ramaker en Jannigjen Jansen ehel te Holtheme.
Hendrik kwam ca 1755 terug naar Holthemerbroek.
De oudste twee kinderen zijn geboren in Heemserveen,
de volgende vier in Holthemerbroek (soms Holtheme genoemd)
WYSIWYG Web Builder