Ramaker1 Ramaker1
Ramaker1 Copyright © 2013 -2018 by Freek Ramaker  All Rights reserved
Jan Harm Ramaker, geboren in 1807, was pas drie jaar toen zijn vader Hendrik Ramaker is overleden.

We weten niet hoe het het gezin met vier jonge kinderen is vergaan en waar ze hebben gewoond.

Een aanwijzing kan zijn de volgende aantekening:
bij doop Berend Jan, Ekenhorst
geb./ged. 3/8/-11-1818, lidm. Laar 10-5-1839.
Doopgetuige: Zwane Jager geb. Lutter te Heesterkante.

In 1837 staat in de bijlage bij het huwelijk van Jan Harm: zoon van wijlen Hendrik Ramaker in leven landbouwer te Emlenkamp en van dezes nagelatene insgelijks daar wonende en ook de landbouw uitoeffenende weduwe Zwaantje Lotter.

In de bijlage handelend over de Nationale militie staat dat Jan Harm in mei 1835 uit zijn geboorteplaats in Hardenberg Ambt is komen wonen en geen verplichtingen meer heeft gezien zijn leeftijd.

Uit het boek van Baalder komt de aantekening dat Jan Harm tijdens de volkstelling 1830 boerenknecht was bij Nijman in Baalder.
kadaster 1832 Nijman op 't Wevers Alberts 161 Baalder

Jan Harm werkt bij Nijman op 't Wever Albert in Baalder
Doop extract uit de bijlage bij het huwelijk Jan Harm Ramaker gedoopt 18 oktober 1807, zoon van Hendrik Ramaker en Zwaantje Lotter.
Geboortebewijs uit de bijlage bij het huwelijk van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers, dochter van Hendrikus Jager en Maria Sokken 8 april 1813 te Heemse Ambt Hardenberg.
Huwelijk van Jan Harm Ramaker en Aleida Jagers 28 april 1837 in Hardenberg (Ambt)

Het is niet duidelijk waar ze in Heemse gewoond hebben

Ze krijgen 7 kinderen die allen in Heemse geboren zijn.
De oudste zoon Hendrik Jan is maar vier jaar geworden.

Daarna is er in 1844 nog een Hendrik Jan geboren , dat is onze voorvader en die lijn zullen we gaan volgen.
Het gezin van Jan Harm en Aleida heeft ook een tijdje op 'de Schanse' in Heemse gewoond. zie Ramaker-Schansen
Aan die periode op de Schanse hebben wij onze bijnaam Schansen te danken, tevens de titel van deze website.
Bruidegom:Hendrik Jan Ramaker
Geboorteplaats:Hardenberg, Ambt
Leeftijd:26
Beroep:Landbouwer
Vader bruidegom:Jan Herm Ramaker
Beroep:Landbouwer
Moeder bruidegom:Aleida Jagers
Beroep:landbouwster
Bruid:Berendina Blaauwkamp
Geboorteplaats:Hardenberg, Stad
Leeftijd:20
Beroep:Dienstmeid
Vader bruid:Frederik Blaauwkamp
Moeder bruid:Fennigien Rolleman
Beroep:landbouwster
Gebeurtenis:Huwelijk
Datum:donderdag 18 augustus 1870
Het gezin van Hendrik Jan Ramaker - Berendina Blaauwkamp is gaan wonen  aan de Hoogenweg (Hardenberg, Stad), daar zijn hun kinderen geboren.

Ook onze voorvader Frederik Ramaker is na zijn huwelijk met Aaltje Meijerink aan de Hoogeweg gaan wonen, evenals Jan Harm en Frederikus.

In 1922 is de boerderij van R. Bakker in Baalderveld afgebrand en kwam de grond met de resten van de boerderij na de brand te koop.
Frederik heeft deze boerderij met 16 ha grond gekocht, heeft het huis herbouwd (deels met de oude stenen) en is daar met zijn gezin en zijn ouders gaan wonen.

Waarom de ouders meegegaan zijn naar Baalderveld en niet op het ouderlijk huis zijn blijven wonen blijft onduidelijk.
Berendina heeft er niet lang gewoond, zij is in 1923 overleden.
Zij werd als één der eersten begraven op de nieuwe begraafplaats aan de Bruchterweg die in december 1922 in gebruik werd genomen.
In 1926 is Hendrik Jan overleden en eveneens aan de Bruchterweg begraven.
Er zijn geen grafstenen geplaatst en het is niet duidelijk waar zij begraven liggen.

Met het aanliggen van de begraafplaats zijn er een aantal familiegraven gekocht, dit tevens om de aanleg te bekostigen. Veel families liggen er dan ook bij elkaar.

Ook Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink zijn daar begraven
evenals de ongetrouwd gebleven broer Hendrik Jan.

In 1922 heeft Frederikus zijn boerderij aan de Hoogenweg verkocht en is naar Bruchterveld gegaan, waar aan de Kuilenweg nog geboerd wordt door de kinderen.

Jan Harm is op de ouderlijke stee aan de Hoogenweg blijven wonen.
In 1957 is het oude huis afgebrand en is er een nieuwe boerderij gebouwd door hun zoon Hendrik Jan.
Over de Blaauwkamp is nog veel meer te melden, daarover in het deel Blaauwkamp meer.
Gezin van Frederik Ramaker en Aaltje Meijerink
Voor verdere details van het gezin van Frederik Ramaker ofwel Schansenfreek verwijs ik naar de TNG Stamboom.
WYSIWYG Web Builder